WIE VOOR SPORTPROFESSIONAL GAAT,
HEEFT VANAF NU AAN ÉÉN WOORD GENOEG: SPORTKUNDE!

Sport en de wereld van de sport kennen al vele jaren een bijna onstuimige groei. Met als gevolg een navenante stijging van de vraag naar en het aanbod aan sportopleidingen. Om dit groeiende aanbod op een herkenbare wijze te structureren, introduceren onderstaande acht hogescholen nu: Sportkunde.

Op enkele hogescholen ook aangeduid met de Engelse term ‘Sport Studies’. Met behoud van de bestaande accentverschillen per hogeschool staat Sportkunde voor hét aanbod hbo-opleidingen rondom sport & bewegen. Dus wie het helemaal wil maken als sportprofessional, die heeft vanaf nu aan één woord genoeg: Sportkunde.

SPORTKUNDE ZET IN BEWEGING

Hoe leuk sporten ook is, bij Sportkunde is sport niet alleen doel, maar vooral ook middel. Een middel, een radertje in de processen die mensen in beweging zetten. Sporters hebben onderling plezier, moedigen elkaar aan, inspireren én werken aan hun conditie. Zo heeft sport een bijzonder positieve invloed op de deelnemers en daarmee op de samenleving. Daarom staat, naast de intrinsieke waarde, ook de extrinsieke waarde van sport centraal binnen Sportkunde. Op de acht hogescholen die Sportkunde aanbieden wordt uitgegaan van deze drie extrinsieke waarden van sport:
  - Sociaal-maatschappelijke waarde: sport helpt bij een grotere participatie voor iedereen
  - Gezondheidswaarde: sport voor meer vitaliteit en een betere leefstijl
  - Economische waarde: sport en de onbegrensde businessmogelijkheden

Sportkunde: dé hbo-opleiding voor sportprofessionals

Economie
Onbegrensde businessmogelijkheden
Sociaal-maatschappelijk
Voor een vitale maatschappij
Gezondheid
Voor een betere wereld
meer info

Aangezien de kerncompetenties en handelingscriteria gelijk zijn, is Sportkunde dé landelijke opleiding voor de sportprofessional. Maar al ligt de lat op elke hogeschool op dezelfde hoogte, er zijn en blijven accentverschillen. Deze verschillen hebben betrekking op de hierboven kort geschetste waarden. Sportkunde en een sociale, betere wereld. Maar ook voor vitalere maatschappij. En Sportkunde als motor van economische businessmodellen. Deze drie aspecten komen terug in de accentverschillen binnen Sportkunde op de acht deelnemende hogescholen. Zodat je je passie voor sport mooi kunt combineren met een invulling naar je hart.

Ontdek meer over Sportkunde én de accentverschillen tussen de hogescholen, door de verschillende hogescholen aan te klikken.

De opleidingen Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO), Psychomotorische therapie en SPECO blijven gewoon bestaan.